VRIJE INZENDINGEN
De prachtige bloemen van de vrije inzendingen vormen ieder jaar de basis voor de bloemenshow. Dit onderdeel wordt verzorgd door professionele kwekers. Zij broeien hun eigen gekozen assortiment bloembollen op potten.In tegenstelling tot de huisbroei mag bij de vrije inzenders wel gebruik gemaakt worden van kassen en koelcellen. Overplanten is ook hier niet toegestaan. Alles moet op pot geplant en gebroeid worden. Hierdoor krijg je een reëel beeld hoe de bloembollen daadwerkelijk groeien.De vrije inzenders kunnen meedoen met de onderdelen: tulpen, narcissen, hyacinten en bijzondere bolgewassen. De deelnemers kiezen per cultivar zelf vijf potten waarmee zij mee willen doen met de competitie. Deze potten worden beoordeeld door de vakjury. De winnaars krijgen een prachtige beker en natuurlijk de welbegeerde eeuwige roem. Inschrijven kan op de show, maar ook via de contactpagina.


BROEI OP GLAS
Al eeuwenlang worden bollen op glas gebroeid. Bij de vrije inzendingen bestaat hiervoor een aparte categorie. Voor deelname aan de competitie dienen er minimaal 5 glazen met bolbloemen worden ingeleverd. Wanneer meer glazen ingeleverd worden, moet worden aangegeven welke 5 glazen voor de competitie meedoen. Alle voorkomende bolgewassen mogen meedoen. Voorwaarde is dat ze gebroeid moeten zijn op glazen gevuld met water. De jury beoordeeld met name de kwaliteit van de bloemen. De presentatie kan hierbij een rol spelen.

Deelnemers die mee willen doen, kunnen zich tot een week voor de tentoonstelling aanmelden met vermelding van het aantal te verwachten glazen die zij willen tentoonstellen. Inschrijven voor volgend jaar kan op de show, maar ook via de contactpagina.
Copyright © 2015. All rights reserved. Design by Tinq2.